Egzamin na UCJ

Najbliższy egzamin na Uczelniany Certyfikat Językowy planowany jest na 20 maja.
Na egzamin zapisywać się można drogą mailową - adresy mailowe znajdują się poniżej.
 
Egzamin na Uczelniany Certyfikat Językowy jest egzaminem, do którego mogą przystąpić wszyscy: studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej, jak również inne osoby zainteresowane potwierdzeniem znajomości języka obcego na poziomie B2.
 
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W skład części pisemnej wchodzą:
Subskrybuj Studium Języków Obcych RSS