Polilingua - język angielski

Semestr letni 2016/2017

Zapraszam na 20-godzinny kurs języka angielskiego dla pracowników Politechniki Białostockiej, na poziomie B1 (to taki poziom kiedy już sporo rozumiesz kiedy czytasz tekst, trochę mniej gdy słuchasz, a na pewno brakuje ci słownictwa i płynności żeby się precyzyjnie wysłowić). Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w piątki o godzinie 16.00. Zapraszam na piątek, 17 marca do sali 4a w akademiku Alfa. Cena kursu jest uzależniona od liczby kursantów. Proszę również o kontakt mailowy b.smolarczyk@pb.edu.pl jeżeli macie Państwo jakieś pytania.


Szanowni Państwo,

W semestrze letnim zapraszam osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji językowych na  kurs pt.  'Speaking and Writing Science in Plain Academic English'.

Podczas 26-godzinnego szkolenia docenimy m.in. rzeczowniki złożone, słowotwórstwo, formy równoległe i tzw. transition words. Ważnym elementem będzie upraszczanie języka - wykorzystamy np. czasowniki mocne i  parafrazy, by przekazywane treści były bardziej zrozumiałe i przejrzyste. Poznamy szereg związków frazeologicznych  i zwrotów niezbędnych, by przedstawić ustnie i pisemnie swoje badania i ich wyniki.

Jestem przekonana, że wiedza i umiejętności zdobyte  na kursie ośmielą i zachęcą Państwa do większej aktywności naukowej - publikacji w zagranicznych czasopismach, udziału w  konferencjach międzynarodowych czy wyjazdów w ramach programu Erasmus+.  Będą  dużym wsparciem wszystkim  prowadzącym (lub zamierzającym prowadzić)  zajęcia dydaktyczne w j. angielskim. 

Warsztat skierowany jest wyłącznie do pracowników oraz doktorantów (wymagany poziom języka  B1+), którzy pragną w inspirującej atmosferze pogłębić swoje umiejętności językowe.

Kurs  (26h = 13 spotkań, cena: ok 340 zł - 10 osób w grupie) odbywać się będzie we wtorki w godz. 10.15-11.45. Krótkie spotkanie organizacyjne (przedstawię Państwu szczegółowy plan kursu) - 21.02,  pierwsze zajęcia - 28.02.

Zgłoszenia przyjmuję do 10.02. Po tym terminie poinformuję Państwa czy grupa powstanie i gdzie odbędzie się spotkanie organizacyjne.

Pytania proszę kierować na m.sleszynska@pb.edu.pl .

Serdecznie zapraszam!

Monika Śleszyńska

 


Zapraszam na kurs języka angielskiego na poziomie B2+ / C1.

Na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na mówieniu, nie zaniedbując rozumienia ze słuchu; krótkie teksty, które czytamy, są źródłem nowego słownictwa i inspiracją do wypowiedzi. Kurs jest odpowiedni dla wszystkich, którzy chcieliby podtrzymać, rozwinąć umiejętność mówienia czy też odważyć się wypowiadać w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach: 8.20 – 9.50 w sali 4a w akademiku Alfa (na parterze). Pierwsze zajęcia już w poniedziałek 20 lutego. Kurs jest 40-godzinny. Cena jest uzależniona od liczby uczestników, zwykle około 400 – 450 zł za semestr.  Gorąco zapraszam,

Halina Bramska

lina@pb.bialystok.pl


Zapraszam na 40-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie B1. Na kursie będziemy uczyć się wielu słówek i trochę gramatyki. Będziemy czytać, słuchać i mówić po angielsku.

Kurs będzie odbywał się we wtorki i czwartki, 17.00-18.30. Czekam na zgłoszenia pod adresem b.smolarczyk@pb.edu.pl. Pierwsze spotkanie 7 marca o godzinie 17.00 w sali 4a w akademiku Alfa. Do tego czasu proszę nie wnosić żadnych płat, ponieważ cena kursu będzie zależała od ilości zainteresowanych osób.

Zapraszam.

Beata Smolarczyk

 


KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – „przypominawczy”, od podstaw

Chciałabym zaprosić Państwa do uczestnictwa w kursie języka angielskiego od podstaw, mającym na celu odświeżenie nabytej (i nieco zapomnianej) w latach poprzednich umiejętności posługiwania się językiem angielskim (tzw. poziom A1/A1+). Ofertę kieruję przede wszystkim do osób dorosłych, które kiedyś uczestniczyły w kursach lub uczyły się angielskiego indywidualnie, lecz nie miały później styczności z językiem, na skutek czego umiejętność posługiwania się nim i pewność siebie w komunikacji z obcokrajowcami zostały zredukowane. Osoby takie można określić jako tzw. „false beginners” – wydaje im się, że z dawnych lekcji nie pamiętają absolutnie nic i nie są w stanie porozumiewać się w obcym języku, ale przy odrobinie dobrych chęci można nabyte kiedyś umiejętności zaktywizować.

Z założenia kurs ten ma być kursem „przypominawczym”, co oznacza, że tempo owego odświeżania języka dostosowane będzie do potrzeb uczestników. Zaczniemy od podstaw, jednakże będziemy posuwać się do przodu nieco szybciej niż na standardowym kursie dla początkujących. Głęboko wierzę, że żadna nauka „nie idzie w las”, dlatego też zakładam, że po planowanych przeze mnie 30 godzinach kursu, poczynią Państwo znaczne postępy. Osoby potrzebujące większej ilości ćwiczeń i powtórzeń będą otrzymywać dodatkową pracę domową J.

Proponuję spotykać się raz w tygodniu, w godzinach porannych – czwartek 8:30-9:00 w DS Alfa. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 16 lutego o 9:00 w sali 4 w DS Alfa (na parterze, na lewo od wejścia). Start – 23 lutego. Cena kursu waha się w zależności od liczby chętnych, jednakże przy trzynastu osobach w grupie (pracujących lub uczących się Politechnice) to zaledwie 8 zł za 45 minut.

W razie nasuwających się pytań czy wątpliwości proszę o kontakt mailowy: m.ciereszko@pb.edu.pl. Zapraszam serdecznie.

dr Małgorzata E. Ciereszko

 
 

Semestr zimowy 2016/2017
 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO B2
Zdając sobie sprawę z tego jak bardzo są Państwo zapracowani i jak wielki jest Państwa deficyt czasu, proponuję kurs który odbywać się będzie raz w tygodniu. Na kursie będziemy ćwiczyć wszystkie sprawności językowe, z największym naciskiem na mówienie. Nie będziemy się przygotowywać do żadnego egzaminu, dlatego też tempo pracy dostosuję do potrzeb grupy.  Zadaniem kursu jest umożliwienie Państwu choćby minimalnego kontaktu z językiem angielskim i podtrzymanie oraz rozszerzanie jego znajomości, tak żebyśmy nie zapomnieli tego czego nauczyliśmy się dotychczas i przełamywali strach przed wypowiedzią ustną.
 
Kurs składałby się z 10 spotkań po 2 godziny lekcyjne (czyli 20 godzin w ogółem). Proponuję zajęcia w poniedziałki lub środy w trzech wariantach godzinowych.
  1. Godz. 16.30-18.00
  2. Godz. 17.00- 18.30
  3. Godz. 18.00- 19.30
Cena kursu jest uzależniona od liczby uczestników a dokładne godziny i dni są do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE jest w poniedziałek 3 października w akademiku Alfa, sala numer 4 o godzinie 17.00.
 
Zapraszam
Łucja Carpenter
 

Prowadzący: Beata Smolarczyk

Poziom: A2

Kiedy: wtorki i czwartki, godz. 17.00-18.30

Zgłoszenia: b.smolarczyk@pb.edu.pl


Zapraszam na kurs języka angielskiego na poziomie B2+/C1. Będziemy przede wszystkim mówić, nie zaniedbamy również słuchania i czytania tekstów. Kurs da nam większą pewność w rozumieniu, posługiwaniu się językiem, pomoże rozwinąć płynność wypowiedzi. Jest to kontynuacja kursu dla pracowników oraz studentów PB z lat poprzednich, ale dopisać się można w każdej chwili. Planujemy pierwsze spotkanie w poniedziałek 3 października  o godz. 8.20 w DS Alfa w sali 4a na parterze. Koszt będzie uzależniony od liczby uczestników.

Prowadzący: Halina Bramska

Poziom: B2+/C1

Kiedy: poniedziałki i środy, godz. 8:20-9:50 (kurs czterdziestogodzinny)

Gdzie: DS Alfa 4

Zgłoszenia: h.bramska@pb.edu.pl


Obszary mózgu odpowiedzialne za posługiwanie się językiem dojrzewają do końca 5 roku życia. Po tym okresie wszyscy jesteśmy jednakowo predysponowani do nauki języków. Wiek nie może być więc ani przeszkodą, ani wymówką.

Zapraszam serdecznie na bezpodręcznikowy kurs języka angielskiego dla początkujących. Zaczynamy od samych podstaw (tzn. gwarantuję, że wszyscy, niezależnie od liczby znanych słów po angielsku, będą mieli jednakowo trudno). Zapraszam też Państwa znajomych.

Pierwsze niezobowiązujące spotkanie orientacyjne: w środę 28.09. g. 8.15 w sali 5 w Akademiku Alfa. Po tym spotkaniu ustalimy ostateczną liczbę osób w grupie i związaną z tym cenę kursu.

Planowany czas spotkań: poniedziałki i środy 8.15 - 9.45.

Lektor: Michał Citko

Zgłoszenia/więcej informacji: m.citko@pb.edu.pl


Szanowni Państwo,
 
W semestrze zimowym zapraszam osoby zainteresowane dalszym rozwijaniem kompetencji językowych na drugą część kursu pt. ‘Academic English at Work’.  
 
Od kilku lat prowadzę profilowane kursy językowe, w których uczestniczą słuchacze studiów doktoranckich i pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej. Z roku na rok obserwuję rosnącą potrzebę doskonalenia języka obcego wykorzystywanego w środowisku akademickim. Bez wątpienia ma na to wpływ większa mobilność środowiska naukowego i internacjonalizacja naszej uczelni.
 
 Proponowany przeze mnie kurs (kontynuacja) ma na celu pogłębienie kompetencji językowych w zakresie pisania (redagowania artykułów naukowych), a przy okazji mówienia, słuchania i czytania. Jestem przekonana, że wiedza i umiejętności na nim zdobyte przydadzą się do publikacji w czasopismach zagranicznych, udziału w konferencjach międzynarodowych czy wykładów w ramach programu Erasmus+. Będą dużym wsparciem prowadzącym (lub zamierzającym prowadzić) zajęcia dydaktyczne w j. angielskim. 
 
Podczas 24-godzinnego szkolenia powtórzymy i wzmocnimy umiejętności związane z m.in. słowotwórstwem, związkami frazeologicznymi, formami równoległymi i interpunkcją. Nadal będziemy upraszczać  język, wykorzystując czasowniki mocne, rzeczowniki złożone i parafrazy. Swoją wiedzę  będziemy wykorzystywać pisząc wstępy do artykułów, opisując metody badań i ich wyniki, a także spójne podsumowania i abstrakty.   
 
Warsztat skierowany jest do pracowników oraz doktorantów PB, którzy ukończyli pierwszą część kursu lub uczestniczyli w prowadzonym przeze mnie lektoracie z j. angielskiego w ramach studiów doktoranckich.   
 
Kurs  (24h = 12 spotkań, cena: ok 300 zł – 10 osób w grupie) odbywać się będzie we wtorki w godz. 8.30 – 10.00. Krótkie spotkanie organizacyjne (przedstawię Państwu szczegółowy plan kursu) – 27.09 g. 9.00, pierwsze zajęcia – 04.10.  Zgłoszenia (do 18.09.) i pytania proszę kierować na m.sleszynska@pb.edu.pl  .
 
Serdecznie zapraszam,
Monika Śleszyńska
 
P.S. Następna edycja warsztatów z Academic English  (część I ) rozpocznie się w semestrze letnim. Już teraz zapraszam! Osoby zainteresowane warsztatami prezentacyjnymi pt. ‘How to give an effective presentation in English’  w godzinach popołudniowych (po 16.00) proszę o kontakt.