Oferta - język angielski

 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO B2
Zdając sobie sprawę z tego jak bardzo są Państwo zapracowani i jak wielki jest Państwa deficyt czasu, proponuję kurs który odbywać się będzie raz w tygodniu. Na kursie będziemy ćwiczyć wszystkie sprawności językowe, z największym naciskiem na mówienie. Nie będziemy się przygotowywać do żadnego egzaminu, dlatego też tempo pracy dostosuję do potrzeb grupy.  Zadaniem kursu jest umożliwienie Państwu choćby minimalnego kontaktu z językiem angielskim i podtrzymanie oraz rozszerzanie jego znajomości, tak żebyśmy nie zapomnieli tego czego nauczyliśmy się dotychczas i przełamywali strach przed wypowiedzią ustną.
 
Kurs składałby się z 10 spotkań po 2 godziny lekcyjne (czyli 20 godzin w ogółem). Proponuję zajęcia w poniedziałki lub środy w trzech wariantach godzinowych.
  1. Godz. 16.30-18.00
  2. Godz. 17.00- 18.30
  3. Godz. 18.00- 19.30
Cena kursu jest uzależniona od liczby uczestników a dokładne godziny i dni są do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE jest w poniedziałek 3 października w akademiku Alfa, sala numer 4 o godzinie 17.00.
 
Zapraszam
Łucja Carpenter
 


Prowadzący: Beata Smolarczyk

Poziom: A2

Kiedy: wtorki i czwartki, godz. 17.00-18.30

Zgłoszenia: b.smolarczyk@pb.edu.pl


Zapraszam na kurs języka angielskiego na poziomie B2+/C1. Będziemy przede wszystkim mówić, nie zaniedbamy również słuchania i czytania tekstów. Kurs da nam większą pewność w rozumieniu, posługiwaniu się językiem, pomoże rozwinąć płynność wypowiedzi. Jest to kontynuacja kursu dla pracowników oraz studentów PB z lat poprzednich, ale dopisać się można w każdej chwili. Planujemy pierwsze spotkanie w poniedziałek 3 października  o godz. 8.20 w DS Alfa w sali 4a na parterze. Koszt będzie uzależniony od liczby uczestników.

Prowadzący: Halina Bramska

Poziom: B2+/C1

Kiedy: poniedziałki i środy, godz. 8:20-9:50 (kurs czterdziestogodzinny)

Gdzie: DS Alfa 4

Zgłoszenia: h.bramska@pb.edu.pl


Obszary mózgu odpowiedzialne za posługiwanie się językiem dojrzewają do końca 5 roku życia. Po tym okresie wszyscy jesteśmy jednakowo predysponowani do nauki języków. Wiek nie może być więc ani przeszkodą, ani wymówką.

Zapraszam serdecznie na bezpodręcznikowy kurs języka angielskiego dla początkujących. Zaczynamy od samych podstaw (tzn. gwarantuję, że wszyscy, niezależnie od liczby znanych słów po angielsku, będą mieli jednakowo trudno). Zapraszam też Państwa znajomych.

Pierwsze niezobowiązujące spotkanie orientacyjne: w środę 28.09. g. 8.15 w sali 5 w Akademiku Alfa. Po tym spotkaniu ustalimy ostateczną liczbę osób w grupie i związaną z tym cenę kursu.

Planowany czas spotkań: poniedziałki i środy 8.15 - 9.45.

Lektor: Michał Citko

Zgłoszenia/więcej informacji: m.citko@pb.edu.pl


Szanowni Państwo,
 
W semestrze zimowym zapraszam osoby zainteresowane dalszym rozwijaniem kompetencji językowych na drugą część kursu pt. ‘Academic English at Work’.  
 
Od kilku lat prowadzę profilowane kursy językowe, w których uczestniczą słuchacze studiów doktoranckich i pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej. Z roku na rok obserwuję rosnącą potrzebę doskonalenia języka obcego wykorzystywanego w środowisku akademickim. Bez wątpienia ma na to wpływ większa mobilność środowiska naukowego i internacjonalizacja naszej uczelni.
 
 Proponowany przeze mnie kurs (kontynuacja) ma na celu pogłębienie kompetencji językowych w zakresie pisania (redagowania artykułów naukowych), a przy okazji mówienia, słuchania i czytania. Jestem przekonana, że wiedza i umiejętności na nim zdobyte przydadzą się do publikacji w czasopismach zagranicznych, udziału w konferencjach międzynarodowych czy wykładów w ramach programu Erasmus+. Będą dużym wsparciem prowadzącym (lub zamierzającym prowadzić) zajęcia dydaktyczne w j. angielskim. 
 
Podczas 24-godzinnego szkolenia powtórzymy i wzmocnimy umiejętności związane z m.in. słowotwórstwem, związkami frazeologicznymi, formami równoległymi i interpunkcją. Nadal będziemy upraszczać  język, wykorzystując czasowniki mocne, rzeczowniki złożone i parafrazy. Swoją wiedzę  będziemy wykorzystywać pisząc wstępy do artykułów, opisując metody badań i ich wyniki, a także spójne podsumowania i abstrakty.   
 
Warsztat skierowany jest do pracowników oraz doktorantów PB, którzy ukończyli pierwszą część kursu lub uczestniczyli w prowadzonym przeze mnie lektoracie z j. angielskiego w ramach studiów doktoranckich.   
 
Kurs  (24h = 12 spotkań, cena: ok 300 zł – 10 osób w grupie) odbywać się będzie we wtorki w godz. 8.30 – 10.00. Krótkie spotkanie organizacyjne (przedstawię Państwu szczegółowy plan kursu) – 27.09 g. 9.00, pierwsze zajęcia – 04.10.  Zgłoszenia (do 18.09.) i pytania proszę kierować na m.sleszynska@pb.edu.pl  .
 
Serdecznie zapraszam,
Monika Śleszyńska
 
P.S. Następna edycja warsztatów z Academic English  (część I ) rozpocznie się w semestrze letnim. Już teraz zapraszam! Osoby zainteresowane warsztatami prezentacyjnymi pt. ‘How to give an effective presentation in English’  w godzinach popołudniowych (po 16.00) proszę o kontakt.