Polilingua - język rosyjski

Zapraszam na  20-godzinny kurs języka rosyjskiego. W planie zajęć konwersacje, słuchanie, ćwiczenia gramatyczne. Kurs kończy się egzaminem na poziomie B2.

Kontakt: Irena Kamińska; mail: i.kaminska@pb.edu.pl