Polilingua - język niemiecki

Prowadzimy też odpłatne kursy z jezyka niemieckiego na wszystkich poziomach.
Pytania prosimy kierować do j.suchocki@pb.edu.pl