Publikacje pracowników dydaktycznych

1. Aus dem deutschen Brauchtum - Texte mit Ubungen/ Janusz Suchocki/Białystok 2012:Oficyna Wydawnicza PB 115s.

2. English in modern technology/ Mark Weber, Lukasz Brzosko. – Białystok: Oficyna Wydaw. Politechnika Białostocka, 2011. – 101 s. – Streszcz.; R.publ.: skrypt; [000024633]

3. Sach- und Fachtexte auf Deutsch. T.2/ Wioletta Omelianiuk, Halina Ostapczuk. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2010. – 89 s.; R.publ.: książka pomocnicza; [000024133]

4. English for engineers/ Marek Weber, Lukasz Brzosko. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010. – 86 s.; R.publ.: skrypt, [000022252]

5. Angielski w technikach CAD/ Marek Weber - Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008. – 80 s. R.publ.: książka pomocnicza, [000018325]

6. Anglicyzmy w polskim socjolekcie informatycznym/ Marek Weber - Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008. – 217 s.. – (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka); nr 156, R.publ.: monografia, [000018304]

7. Linguistic peculiarities of private blogs : [ref.]/ Marek Weber// W:VII Konferencja naukowo-praktyczna : Energia w nauce i technice, Suwałki, 2008 r./ [org.] Politechnika Białostocka [et al.]. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008. – S.816-828; R.publ.: referat, [000018258]

8. Selected linguistic mechanisms in the language of electronic mail : [ref.]/ Marek Weber// W:VI Konferencja naukowo-praktyczna : Energia w nauce i technice : streszczenia referatow, Suwałki, 2007 r./ [org.] Politechnika Białostocka [et al.]. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007. – S.75, R.publ.: referat, [000015862]

9. New language phenomena in the net : [ref.]/ Marek Weber// W:VI Konferencja naukowo-praktyczna : Energia w nauce i technice : streszczenia referatow, Suwałki, 2007 r./ [org.] Politechnika Białostocka [et al.]. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007. – S.14, R.publ.: referat, [000015822]

10. Semantyczne aspekty procesu kategoryzacji : [ref.]/ Marek Weber// W:V Konferencja naukowo-praktyczna : Energia w nauce i technice, Suwałki, 2006 r./ [org.] Politechnika Białostocka [et al.]. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2006. – S.487-493, R.publ.: RAN, [000014183]

11. Semantic loanwords from the English language in the vocabulary of computer and internet users : [ref.]/ Marek Weber// W:V Konferencja naukowo-praktyczna : Energia w nauce i technice, Suwałki, 2006 r./ [org.] Politechnika Białostocka [et al.]. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2006. – S.479-485, R.publ.: RAN, [000014114]

12. Kommunikationsanalyse und interkulturelles Lernen/ Izabela Citko// Linguodidactica.- T.9 (2005), S.25-40, R.publ.: AU, [000012653]

13. K voprosu o distancionnom obucenii inostrannym azykam/ Roman Hajczuk// Linguodidactica.- T.9 (2005), S.59-70, R.publ.: AU, [000012651]

14. Ispol’zovanie komp’utera v formirovanii i soversenstvovanii leksiceskih navykov inostrannogo azyka/ Roman Hajczuk// Linguodidactica.- T.9 (2005), S.51-58; R.publ.: AU; [000012650]

15. Green Matters : English for environmental engineers/ Elzbieta Sieńko, Izabela Talalaj. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2005. – 74 s., R.publ.: PODK, [000012514]

16. Einige Bemerkungen zum Begriff Idiom/ Janusz Suchocki // Linguodidactica.- T.9 (2005), S.173-181, R.publ.: AU, [000012654]

17. Z rozważań nad językami specjalistycznymi/ Janusz Suchocki// Linguodidactica.- T.9 (2005), S.165-172, R.publ.: AU, [000012652]

18. Oddzialywanie obcych językow na polskie slownictwo techniczne w przekroju czasowym : [ref.]/ Marek Weber// W:IV Konferencja naukowo-praktyczna : Energia w nauce i technice, Suwałki, 2005 r./ [org.] Politechnika Białostocka [et al.]. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2005. – S.449-462. – Summ. R.publ.: RAN, [000012629]

19. Analiza przyczyn ekstralingwalnych wplywu jezyka angielskiego na polskie slownictwo informatyczne : [ref.]/Marek Weber// W:IV Konferencja naukowo-praktyczna : Energia w nauce i technice, Suwałki, 2005 r./ [org.] P B [et al.]. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2005. – S.435-448. – Summ. R.publ.: RAN [000012628]

20. Angielski w projektowaniu wspomaganym komputerowo/ Marek Weber - Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2005. – 96 s. R.publ.: PODK, [000012215]

21. Angielski w technikach komputerowych z kluczem do pytan/ Marek Weber - Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2005. – 67 s. R.publ.: ILZ; [000010815]

22. Nauczanie na odleglosc jezykow obcych/ Aleksander Zubow, Roman Hajczuk - Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. – 169 s. R.publ.: PODK, [000012758]

23. RU read E ?/ Halina Bramska, Elżbieta Sieńko - Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2004. – 134 s., R.publ.: ILZ, [000010280]

24. O jazykovom i kommunikativnom aspektach terminovedenija/ R. Hajczuk// Vest. MGLU. Ser.1. Filologia- 2004, nr 4, s.81-87, R.publ.: AU, [000010479]

25. Delovoj jĘzyk v turizme : [rozdz.]/ Roman Hajczuk// W:Dziedzictwo przeszlosci zwiazkow jezykowych, literackich i kulturowych polsko-balto-wschodnioslowianskich/ red. nauk. Jan Franciszek Nosowicz, Joanna Szerszunowicz, Juozas Korsakas. – Białystok: Wydaw. Studium Hotelarstwa i Obslugi Turystyki, 2004. – S.47-51. – (Z badan nad językiem i literatura); T.X, R.publ.: MU, R.publ.: WZF, [000010337]

26. Proces glottodydaktyczny w szkole/ Wladyslaw Figurski. – Warszawa, 2003. – Rec. Roman Hajczuk// Linguodidactica.- T.8 (2004), s.313-319, R.publ.: REC, [000010146]

27. Osnovy sozdavanija terminologiceskich slovarej/ Roman Hajczuk, Aleksandr Zubov. – Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2004. – 127 s. R.publ.: PODP, [000010143]

28. K voprosu ispol’zovanija inojazycnych slov v russkom jazyke/ Roman Hajczuk// Linguodidactica.- T.8(2004), s.43-9 R.publ.: AU, [000010142]

29. Architecture in the 20th century/ Renata Jermolowicz, Monika Śleszyńska. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2004. – 186 s., R.publ.: ILZ, [000010565]

30. Sach- und Fachtexte auf Deutsch. Tl.1/ Wioletta Omelianiuk, Halina Ostapczuk, Anna Zawadzka - Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2004. – 111 s.; R.publ.: ILZ; [000010566]

31. Testy ćwiczeniowe z języka niemieckiego : Gelernt ist gelernt/ Janusz Suchocki - Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2004. – 165 s.; R.publ.: ILZ, [000008768]

32. Angielski w informatyce z kluczem do cwczen/ Marek Weber - Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2004. – 49 s.; R.publ.: ILZ; [000010279]

33. Przeslanki historyczno-lingwistyczne badan porownawczo-typologicznych w Galicji (druga polowa XIX wieku) : [ref.]/ Marek Weber// W:III Konferencja naukowo-praktyczna : Energia w nauce i technice, Suwałki, 2004 r./ [org.] Politechnika Białostocka [et al.]. – Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2004. – S.417-420; R.publ.: RP; [000009514]

34. K voprosu formirovanija leksiki informatiki i vycislitel’noj techniki v sovremennom russkom jazyke v uslovijach zaimstvovanija terminologii/ Roman Hajczuk// Linguodidactica.- T.7 (2003), S.87-103 R.publ.: AU, [000008355]

35. Lingovokul’turologiceskij podchod k obuceniju russkomu jazyku i rol’ komp’jutera v gumanitarnom obrazovanii : [rozdz.]/ Roman Hajczuk// W:Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodnioslowianskich. – Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Slaskiego, 2003. – S.235-244. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach); nr 2076. – Streszcz. Summ, R.publ.: MU, R.publ.: WZF, [000008321]

36. English-Polish-Russian-Belarusian dictionary on informatics and computer technology/ Roman Hajczuk, Aleksander Zubov. – Białystok: ARTICO Artur Rubin, 2003. – 835 s., R.publ.: ILZ, [000007431]

37. The role of Jonathan Edwards in shaping the american idealistic thought/ Renata Jermolowicz// Linguodidactica.- T.7 (2003), S.105-116, R.publ.: AU, [000008356]

38. The evolution of verbs from old to modern English: selected issues// Linguodidactica.- T.7 (2003), S.123-129, R.publ.: AU, [000008357]

39. Learning to teach/ Inna Andreasyan. – Minsk, 2003. – Rec. Liliana Sienkiewicz// Linguodidactica.- T.7 (2003), s.277-280, R.publ.: REC, [000008360]

40. Written and oral texts comprehension and their informational compression/ I. Panova, A. Weize, A. Zubov. – Minsk, 2002. – Rec. Liliana Sienkiewicz// Linguodidactica.- T.7 (2003), s.273-276, R.publ.: REC, [000008359]

41. Tourismus allerlei/ Janusz Suchocki. – Białystok: Wydaw. PB, 2003. – 244 s , R.publ.: SKR, [000007398]

42. Practice Tests in English/ Monika Śleszynskai – Białystok: PB, 2003. – 69 s. R.publ.: skrypt, [000024194]

43. Szuper-Jakubiuk D. ,,Niektóre aspekty tworzenia modułowego tezaurusa terminologii specjalistycznej na przykładzie terminologii handlu zagranicznego, [w:] "Linguodidactica",   t. XII, pod red. R. Hajczuka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2008.

44. Szuper-Jakubiuk D., Handel jako jeden z podstawowych obszarów wiedzy specjalistycznej języka business communication, [w:] "Linguodidactica", t. XIII, pod red. R. Hajczuka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2009.

45. Szuper-Jakubiuk D., Bibliografia słowników przekładowych handlowych i okołohandlowych (język polski, rosyjski, ukraiński) za lata 1990-2010 w układzie chronologicznym, [w:] "Linguodidactica", t. XIV, pod red. R. Hajczuka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2010.

46. Szuper-Jakubiuk D.,Komunikowanie się w biznesie na przykładzie tworzonego modułowego tezaurusa terminologii handlu zagranicznego, [w:] "Dyskursy komunikacji medialnej", Poznawać. Tworzyć. Komunikować, pod red. A. Filipczak- Białkowskiej, Primum Verbum, Łódź, 2011.

47. Jabłońska Domurat A. Kursy języka polskiego na uczelni technicznej?  "Języki obce w szkole" 2014, nr 4, s. 99-101.