POLILINGUA - KURSY JĘZYKOWE

Studium Języków Obcych
15 - 333 Białystok,
ul. Zwierzyniecka 16, pokój P2/15
tel. (085) 746 90 21  lub 90 67
sjo@pb.edu.pl

 

POLILINGUA zaprasza wszystkich chętnych do nauki języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych lektorów Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

Zapisy i wszelkie pytania prosimy kierować do osób wymienionych w poniższych zakładkach:

Kursy języka angielskiego

Kursy języka rosyjskiego

Kursy języka niemieckiego

lub osobiście w siedzibie Studium Języków Obcych, pokój P2/15 w CNK  w godz. 9.00-15.00

Opłaty za kurs i egzaminy należy wpłacać na konto Politechniki Białostockiej:

BANK PEKAO SA 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE NA TEMAT TWOJEGO KURSU

  Cena ok. 8 zł/godz. lekcyjną dla studentów i pracowników PB oraz 10 zł/ godz. lekcyjną dla pozostałych osób jest aktualna tylko w grupach min. 13-osobowych. Grupy mniej liczne będą miały obliczony koszt kursu indywidualnie.

Maksymalnie w twojej grupie może być 15 osób.

Większa ilość osób dopuszczalna jest w szczególnych przypadkach, za zgodą kursantów.

Na spotkaniu organizacyjnym słuchacze mają możliwość napisania testu kompetencji językowej, na podstawie, którego, lektor dokona podziału na grupy.

Możesz samodzielnie sprawdzić swój poziom kompetencji językowych, rozwiązując test na jednej z niżej podanych stron:

   język angielski
   http://www.lingwista.pl/index.html?id=25

   http://www.kul.lublin.pl/ogolne/spnjo/testy/longman.html

   język niemiecki
   http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut.

Przy niemożliwości uczestniczenia w zajęciach w trybie 4 godzin tygodniowo, mamy w ofercie kursy krótsze: 60-80 godzin w roku (30-40 godzin w semestrze).

Wszyscy słuchacze kursów są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu.