Regulamin

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH ,,POLILINGUA’’

W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

 

 1. Studium Języków Obcych (SJO) prowadzi kursy języków obcych dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Białostockiej na preferencyjnych warunkach cenowych. Istnieje również możliwość przyjmowania do grup osób spoza Politechniki.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie PB, a prowadzą je lektorzy SJO.
 3. Standartowy kurs obejmuje 40 godzin w semestrze, tj. 20 spotkań x 90 minut.
 4. Przewiduje się możliwość utworzenia grup o obniżonym wymiarze godzin.
 5. Dokładne terminy zajęć ustala lektor z grupą podczas pierwszego spotkania.
 6. Stawka godzinowa uzaleniona jest od liczby osób w grupie. Jest ustalana przez kierownika SJO.
 7. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie ustalonej opłaty.
 8. Za słuchacza kursu uważa się osobę, która w terminie wniosła pełną opłatę.
 9. Opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć na konto:
  30 1240 1154 1111 0000 2148 7604.
 10. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zwrot wniesionej opłaty:
 • gdy nie dojdzie do rozpoczęcia kursu z powodu zbyt małej liczby chętnych (zwrot pełnej kwoty);
 • w innych przypadkach o zwrocie opłaty lub jej części decyduje kierownik SJO.