Zwolnienia z egzaminu

 

CERTYFIKATY JĘZYKOWE UZNAWANE PRZEZ SJO PB, ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU B2

 

CERTYFIKATY JĘZYK ANGIELSKI

Uznanie innych, nie wymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów, wymaga zgody Kierownika SJO lub zastępcy Kierownika SJO.

Certyfikaty starsze niż pięć lat nie są uznawane.

 

Uznawane certyfikaty zewnętrzne

Certyfikat

Poziom wg standardów Rady Europy

Wynik egzaminu

Ocena PB

FCE

First Certificate in English

 

B2

A

B

C

5 (very good)

4 (good)

3 (pass)

CAE

Certificate in Advanced English

 

C1

 

A, B, C

 

5 (very good)

CPE

Certificate of Proficiency in English

 

 

C2

 

A, B, C

 

5 (very good)

CELS Vantage

Certificates in English Language Skills

 

B2

 

pass with merit

pass

 

5 (very good)

4 (good)

CELS Higher

C1

 

5 (very good)

IELTS

International English Language Testing System

B2

C1

C2

IELTS level 4-5

IELTS level 6-7

IELTS level 8-9

5 (very good)

5 (very good)

5 (very good)

ELSA

English Language Skills Assessment

B2

C1

C2

 

5 (very good)

5 (very good)

5 (very good)

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

 

 

B2-C2

PBT 510-530 pkt

        531-677 pkt

4 (good)

5 (very good)

CBT 180-200 pkt

         201-300 pkt

4 (good)

5 (very good)

IBT 87-90   pkt

       91-120 pkt

4 (good)

5 (very good)

TELC

The European Language Certificate

 

B2

 

grade 1, grade 2

grade 3

grade 4

5 (very good)

4 (good)

3 (pass)

C1

 

5 (very good)

AP

Advanced Placement International

B2

grade 2

grade 3

4 (good)

5 (very good)

C1-C2

grade 4-5

5 (very good)

EFB

English for Business

B2-C2

level 2-4

5 (very good)

BULATS

Business Language Testing Service

B2

ALTE level 3:

60-65 pkt

66-74 pkt

 

4 (good)

5 (very good)

C1

ALTE level 4

5 (very good)

C2

ALTE level 5

5 (very good)

BEC Vantage

Business English Certificate

B2

pass wit merit

pass

5 (very good)

4 (good)

BEC Higher

C1

 

5 (very good)

 

TOEIC

 

B2

820-990

5 (very good)

785-819

4 (good)

700-784

3 (pass)

Inne certyfikaty

 

 

według uznania Kierownika SJO

 

 

CERTYFIKATY JĘZYK NIEMIECKI

Uznanie innych, nie wymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów, wymaga zgody Kierownika SJO.

Uznawane certyfikaty zewnętrzne

 

Certyfikat

Poziom wg standardów Rady Europy

 

Wynik egzaminu

 

Ocena PB

GDS

Großes Deutsches Sprachdiplom

 

C2

 

 

5 (very good)

KDS

Kleines Deutsches Sprachdiplom

 

C1

 

 

5 (very good)

Zentrale Oberstufenprüfung

C2

 

5 (very good)

Zentrale Mittelstufenprüfung

C1

 

5 (very good)

Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe

 

B2

 

 

5 (very good)

 

TELC

The European Language Certificates

 

B2

 

1-2

3

4

5 (very good)

4 (good)

3 (pass)

 

C1-C2

 

 

5 (very good)

PWD

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

 

 

 

5 (very good)

DWD

Österreichisches Sprachdiplom Diplom Wirtschaftssprache Deutsch

 

 

 

5 (very good)

 

Test DaF

 

średnia 4 ocen TDN równa lub większa od 4.0

5 (very good)

średnia 4 ocen TDN mniejsza niż 4.0

5 (very good)

DSH

Deutsche Sprachprüfung für Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber

 

 

5 (very good)

ZDfB

Zertifikat Deutsch für den Beruf

 

 

ocena zgodna z certyfikatem

Zertifikat Deutsch Plus

 

 

ocena zgodna z certyfikatem

DSD II

Deutsches Sprachdiplom

 

 

5 (very good)

Inne certyfikaty

 

 

według uznania Kierownika SJO

 

 

CERTYFIKATY JĘZYK ROSYJSKI

Uznanie innych, nie wymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów, wymaga zgody Kierownika SJO.

Uznawane certyfikaty zewnętrzne

 

Certyfikat

Poziom wg standardów Rady Europy

 

Wynik egzaminu

 

Ocena PB

Русский Язык Повседневного Общения

Постпороговый уровень

 

B2

 

 

5 (very good)

Русский Язык Делового Общения (Бизнес и Коммерция)

Средний уровень

 

B2

 

 

5 (very good)

Русский Язык Делового Общения (Бизнес и Коммерция)

Продвинутый уровень

 

C1

 

 

5 (very good)

Тестирование по русскому языку:

 

ТРКИ – 2

B2

 

5 (very good)

ТРКИ – 3

C1

 

5 (very good)

Certyfikat TELC

Сертификат Русский Язык плюс

B2

ocena 1-2

ocena 3

ocena 4

5 (very good)

4 (good)

3 (pass)

Inne certyfikaty

 

 

według uznania Kierownika SJO

 
Dyplom ukończenia studiów filologicznych (filologia języka obcego)

  • absolwent studiów I stopnia - poziom C1
  • absolwent studiów II stopnia - poziom C2