Zwolnienia z egzaminu

 

CERTYFIKATY JĘZYKOWE UZNAWANE PRZEZ SJO PB, ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU B2

 

CERTYFIKATY JĘZYK ANGIELSKI

Uznanie innych, nie wymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów, wymaga zgody Kierownika SJO lub zastępcy Kierownika SJO.

 

Uznawane certyfikaty zewnętrzne

Certyfikat

Poziom wg standardów Rady Europy

Wynik egzaminu

Ocena PB

FCE

First Certificate in English

 

B2

A

B

C

5 (very good)

4 (good)

3 (pass)

CAE

Certificate in Advanced English

 

C1

 

A, B, C

 

5 (very good)

CPE

Certificate of Proficiency in English

 

 

C2

 

A, B, C

 

5 (very good)

CELS Vantage

Certificates in English Language Skills

 

B2

 

pass with merit

pass

 

5 (very good)

4 (good)

CELS Higher

C1

 

5 (very good)

IELTS

International English Language Testing System

B2

C1

C2

IELTS level 4-5

IELTS level 6-7

IELTS level 8-9

5 (very good)

5 (very good)

5 (very good)

ELSA

English Language Skills Assessment

B2

C1

C2

 

5 (very good)

5 (very good)

5 (very good)

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

 

 

B2-C2

PBT 510-530 pkt

        531-677 pkt

4 (good)

5 (very good)

CBT 180-200 pkt

         201-300 pkt

4 (good)

5 (very good)

IBT 87-90   pkt

       91-120 pkt

4 (good)

5 (very good)

TELC

The European Language Certificate

 

B2

 

grade 1, grade 2

grade 3

grade 4

5 (very good)

4 (good)

3 (pass)

C1

 

5 (very good)

AP

Advanced Placement International

B2

grade 2

grade 3

4 (good)

5 (very good)

C1-C2

grade 4-5

5 (very good)

EFB

English for Business

B2-C2

level 2-4

5 (very good)

BULATS

Business Language Testing Service

B2

ALTE level 3:

60-65 pkt

66-74 pkt

 

4 (good)

5 (very good)

C1

ALTE level 4

5 (very good)

C2

ALTE level 5

5 (very good)

BEC Vantage

Business English Certificate

B2

pass wit merit

pass

5 (very good)

4 (good)

BEC Higher

C1

 

5 (very good)

 

TOEIC

 

B2

820-990

5 (very good)

785-819

4 (good)

700-784

3 (pass)

Inne certyfikaty

 

 

według uznania Kierownika SJO

 

 

CERTYFIKATY JĘZYK NIEMIECKI

Uznanie innych, nie wymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów, wymaga zgody Kierownika SJO.

Uznawane certyfikaty zewnętrzne

 

Certyfikat

Poziom wg standardów Rady Europy

 

Wynik egzaminu

 

Ocena PB

GDS

Großes Deutsches Sprachdiplom

 

C2

 

 

5 (very good)

KDS

Kleines Deutsches Sprachdiplom

 

C1

 

 

5 (very good)

Zentrale Oberstufenprüfung

C2

 

5 (very good)

Zentrale Mittelstufenprüfung

C1

 

5 (very good)

Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe

 

B2

 

 

5 (very good)

 

TELC

The European Language Certificates

 

B2

 

1-2

3

4

5 (very good)

4 (good)

3 (pass)

 

C1-C2

 

 

5 (very good)

PWD

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

 

 

 

5 (very good)

DWD

Österreichisches Sprachdiplom Diplom Wirtschaftssprache Deutsch

 

 

 

5 (very good)

 

Test DaF

 

średnia 4 ocen TDN równa lub większa od 4.0

5 (very good)

średnia 4 ocen TDN mniejsza niż 4.0

5 (very good)

DSH

Deutsche Sprachprüfung für Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber

 

 

5 (very good)

ZDfB

Zertifikat Deutsch für den Beruf

 

 

ocena zgodna z certyfikatem

Zertifikat Deutsch Plus

 

 

ocena zgodna z certyfikatem

DSD II

Deutsches Sprachdiplom

 

 

5 (very good)

Inne certyfikaty

 

 

według uznania Kierownika SJO

 

 

CERTYFIKATY JĘZYK ROSYJSKI

Uznanie innych, nie wymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów, wymaga zgody Kierownika SJO.

Uznawane certyfikaty zewnętrzne

 

Certyfikat

Poziom wg standardów Rady Europy

 

Wynik egzaminu

 

Ocena PB

Русский Язык Повседневного Общения

Постпороговый уровень

 

B2

 

 

5 (very good)

Русский Язык Делового Общения (Бизнес и Коммерция)

Средний уровень

 

B2

 

 

5 (very good)

Русский Язык Делового Общения (Бизнес и Коммерция)

Продвинутый уровень

 

C1

 

 

5 (very good)

Тестирование по русскому языку:

 

ТРКИ – 2

B2

 

5 (very good)

ТРКИ – 3

C1

 

5 (very good)

Certyfikat TELC

Сертификат Русский Язык плюс

B2

ocena 1-2

ocena 3

ocena 4

5 (very good)

4 (good)

3 (pass)

Inne certyfikaty

 

 

według uznania Kierownika SJO

 
Dyplom ukończenia studiów filologicznych (filologia języka obcego)

  • absolwent studiów I stopnia - poziom C1
  • absolwent studiów II stopnia - poziom C2