Egzamin na UCJ

 
 
Najbliższa sesja egzaminu na Uczelniany Certyfikat Językowy planowana jest na 13 stycznia.
Na egzamin zapisywać się można drogą mailową - adresy mailowe znajdują się poniżej.
 
Egzamin na Uczelniany Certyfikat Językowy jest egzaminem, do którego mogą przystąpić wszyscy: studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej, jak również inne osoby zainteresowane potwierdzeniem znajomości języka obcego na poziomie B2.
 
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W skład części pisemnej wchodzą:
- słuchanie ze zrozumieniem
- czytanie ze zrozumieniem
- struktury językowe.
Na egzaminie zdający może zdobyć 100 punktów, z czego 75 za część pisemną, po 25 za każdy z wymienionych modułów oraz 25 punktów za część ustną.
 
 
Opłąta za egzamin wynosi 105 zł.
 
SJO może przeprowadzić egzamin z każdego języka i profilu w dowolnym momencie roku akademickiego, o ile zbierze się grupa 12 chętnych.
 
W przypadku pracowników PB egzamin może być przeprowadzany w mniejszych grupach, zaś odpłatność będzie ustalana indywidualnie.
 
Uczelniany Certyfikat Językowy zwalnia z egzaminu kończącego lektorat.
 
 
Koordynator egzaminu na UCJ - język angielski, profil techniczny: mgr Violetta Grabińska
Koordynator egzaminu na UCJ - język angielski, profil biznesowy: mgr Maciej Śleszyński
Koordynator egzaminu na UCJ - język angielski, profil ogólny: mgr Beata Smolarczyk
Koordynator egzaminu na UCJ - język rosyjski: mgr Benigna Chaniewska
Koordynator egzaminu na UCJ - język niemiecki: mgr Wioletta Omelianiuk
 
Certyfikaty z egzaminu na UCJ można odbierać w pokoju P2/15 w CNK w godzinach 9.00-15.00.