Koordynatorzy i opiekunowie

KOORDYNATORZY W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCHW KADENCJI 2016/2017
 
Koordynator ds. studiów niestacjonarnych
(zakres zadań ujęty w Regulaminie SJO PB)
 
Koordynator programu Erasmus w SJO PB
(zakres zadań ujęty w Regulaminie SJO PB)
 
Opiekun Sekcji języka i kultury polskiej
 
OPIEKUNOWIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA WYDZIAŁACH
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
Opiekunowie wydziałowi są odpowiedzialni za tworzenie i aktualizacje grup językowych, kierowanie studentów powtarzających semestr / zmieniających poziom językowy do odpowiednich grup oraz za bieżący kontakt z dziekanatami.
 
Wydział Architektury:
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:
Studia stacjonarne
 
Studia niestacjonarne (wszystkie kierunki) - mgr Anna Kalisz
 
Wydział Elektryczny:
Studia stacjonarne (wszystkie kierunki) – mgr Janusz Rożek
Studia niestacjonarne (wszystkie kierunki) - mgr Michał Citko
 
Wydział Informatyki:
Studia stacjonarne i niestacjonarne (wszystkie kierunki) - mgr Ryszard Czarnopyś
 
Wydział Mechaniczny:
Studia stacjonarne i niestacjonarne
ETI, IB, EKO EN, MSM - mgr Elina Ciulkin
 
Wydział Zarządzania:
Studia stacjonarne
 
Studia niestacjonarne (wszystkie kierunki) - mgr Sylwia Dobkowska
 
W sprawach związanych z lektoratem z języka niemieckiego proszę zwracać się bezpośrednio do mgr Hanny Naczas-Kusiak 
 
W sprawach związanych z lektoratem z języka rosyjskiego proszę zwracać się bezpośrednio do mgr Ireny Kamińskiej
 
KOORDYNATORZY KIERUNKÓW NA POSZCZEGÓNYCH WYDZIAŁACH
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
Koordynatorzy kierunków odpowiadają za aktualizację kart przedmiotowych w systemie informatycznym USOSweb oraz na stronie www Studium. Na bieżąco nadzorują treści programowe, zwłaszcza w zakresie języka specjalistycznego.
 
Wydział Architektury
Język angielski: mgr Małgorzata Komarewska
Język niemiecki: mgr Hanna Naczas-Kusiak
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Język angielski
- Architektura Krajobrazu: mgr Anna Kalisz
- Budownictwo:  dr Ewa Ligocka
- Gospodarka Przestrzenna, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna: mgr Ewa Moczulska

- Inżynieria Środowiska, Biotechnologia: dr Marek Weber

- studia doktoranckie na WBiIŚ: mgr Monika Śleszyńska
Język niemiecki: mgr Wioletta Omelianiuk
Język rosyjski: mgr Benigna Chaniewska
 
Wydział Elektryczny
Język angielski
Studia stacjonarne: mgr Janusz Rożek
Studia niestacjonarne: mgr Michał Citko
Studia doktoranckie: mgr Monika Śleszyńska
Język niemiecki: mgr Wioletta Omelianiuk
Język rosyjski: mgr Irena Kamińska
 
Wydział Informatyki
Język angielski: mgr Ryszard Czarnopyś
Język niemiecki: mgr Hanna Naczas-Kusiak
Język rosyjski: mgr Benigna Chaniewska
 
Wydział Mechaniczny
Język angielski
- Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Biomedyczna: mgr Tomasz Lange
- Automatyka i Robotyka, Mechatronika: mgr Wojciech Rogalski
- Edukacja Techniczno-Informatyczna, 2 Ekoenergetyka: dr Małgorzata Ciereszko
- studia doktoranckie na WM: mgr Monika Śleszyńska
Język niemiecki: mgr Janusz Suchocki
Język rosyjski: mgr Irena Kamińska
 
Wydział Zarządzania
Język angielski
- Turystyka i Rekreacja, Zarządzenie i Inżynieria Produkcji: mgr Dorota Ostrowska
- Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Usług: mgr Dorota Śleszyńska
Język niemiecki: mgr Artur Kuźmicz
 
Język polski