OPIEKUNOWIE I KOORDYNATORZY W SJO W KADENCJI 2016-2020

Koordynator programu Erasmus w SJO PB / Opiekun sekcji języka i kultury polskiej (zakres zadań ujęty w Regulaminie SJO PB)
 
Koordynator ds. studiów niestacjonarnych (zakres zadań ujęty w Regulaminie SJO PB)
 
OPIEKUNOWIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA WYDZIAŁACH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
Opiekunowie wydziałowi są odpowiedzialni za tworzenie i aktualizacje grup językowych, kierowanie studentów powtarzających semestr / zmieniających poziom językowy do odpowiednich grup oraz za bieżący kontakt z dziekanatami.
 
Wydział Architektury
Studia stacjonarne i niestacjonarne (wszystkie kierunki) - mgr Małgorzata Komarewska
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Studia stacjonarne
BT, IŚ, OŚ, EK, IR - mgr Liliana Sienkiewicz
Studia niestacjonarne (wszystkie kierunki) - mgr Anna Kalisz
 
Wydział Elektryczny
Studia stacjonarne (wszystkie kierunki) – mgr Michał Citko
Studia niestacjonarne (wszystkie kierunki) - dr Marek Weber
 
Wydział Informatyki
Studia stacjonarne i niestacjonarne (wszystkie kierunki) - mgr Ryszard Czarnopyś
 
Wydział Mechaniczny
Studia stacjonarne i niestacjonarne
 
Wydział Inżynierii Zarządzania
Studia stacjonarne
L, ZiIP, ZiIU - mgr Dorota Śleszyńska
Studia niestacjonarne (wszystkie kierunki) - mgr Sylwia Dobkowska
 

W sprawach związanych z lektoratem z języka niemieckiego proszę zwracać się bezpośrednio do mgr Wioletty Omelianiuk

W sprawach związanych z lektoratem z języka rosyjskiego proszę zwracać się bezpośrednio do mgr Ireny Kamińskiej

 
KOORDYNATORZY KIERUNKÓW NA POSZCZEGÓNYCH WYDZIAŁACH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
Koordynatorzy kierunków odpowiadają za aktualizację kart przedmiotowych w systemie informatycznym USOSweb oraz na stronie www Studium. Na bieżąco nadzorują treści programowe, zwłaszcza w zakresie języka specjalistycznego.
 
Wydział Architektury
Język angielski: mgr Małgorzata Komarewska, AW II stopień - mgr Halina Bramska
Język niemiecki: mgr Wioletta Omelianiuk
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Język angielski
- Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna, Ochrona Środowiska (II stopień): mgr Łucja Carpenter
- Inżynieria Środowiska, Biotechnologia: mgr Violetta Grabińska
- Budownictwo:  dr Ewa Ligocka
- Architektura Krajobrazu, Gospodarka Przestrzenna: mgr Ewa Moczulska
- studia doktoranckie na WBiIŚ: mgr Monika Śleszyńska
Język niemiecki: mgr Wioletta Omelianiuk
Język rosyjski: mgr Benigna Chaniewska
 
Wydział Elektryczny
Język angielski
Studia stacjonarne (wszystkie kierunki): mgr Michał Citko
Studia niestacjonarne (wszystkie kierunki): dr Marek Weber
Studia doktoranckie na WE: mgr Monika Śleszyńska
Język niemiecki: mgr Wioletta Omelianiuk
Język rosyjski: mgr Irena Kamińska
 
Wydział Informatyki
Język angielski: mgr Ryszard Czarnopyś
Język niemiecki: mgr Wioletta Omelianiuk
Język rosyjski: mgr Benigna Chaniewska
 
Wydział Mechaniczny
Język angielski
- Mechanika i Budowa Maszyn: dr Małgorzata Ciereszko
- Inżynieria Biomedyczna: mgr Beata Smolarczyk
- Automatyka i Robotyka, Mechatronika: mgr Wojciech Rogalski
- studia doktoranckie na WM: mgr Monika Śleszyńska
Język niemiecki: mgr Janusz Suchocki (od 1.10.2017 - mgr Artur Kuźmicz)
Język rosyjski: mgr Irena Kamińska
 
Wydział Inżynierii Zarządzania
Język angielski
- Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie: mgr Greta Głowacka-Czarnopyś
- Zarządzenie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie i Inżynieria Usług: mgr Dorota Ostrowska
Język niemiecki: mgr Artur Kuźmicz

Język polski: mgr Alina Jabłońska Domurat