Egzamin B2 na koniec lektoratu

W semestrze letnim 2016/2017 do egzaminu centralnego na poziome B2 przystępują studenci szóstego semestru studiów stacjonarnych na Wydziałach:
  • Elektrycznym
  • Informatyki
  • Mechanicznym
  • Zarządzania
  • Budownictwa i Inżynierii Środowiska - tylko kierunek IRSiL.
Egzamin odbędzie się 20 czerwca
język angielski:
- godz. 9.00 - studenci WE, WI, WM i WBiIŚ
- godz. 11.00 - studenci WZ
 
Na egzamin nie trzeba się zapisywać. Studenci zgłaszani są przez swoich lektorów. Osoby, które zdały egzamin B2 wcześniej, powinny zgłosić ten fakt prowadzącym zajęcia.
 
Studenci na warunku zgłaszani są na egzamin przez lektorów, u których warunek zaliczają.
 
Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych powinni przedstawić je swojemu lektorowi najpóźniej 2 czerwca. Po tym terminie zaświadczenia nie będą uwzględniane.
 
 

Ocena negatywna z egzaminu oznacza konieczność powtarzania ostatniego semestru lektoratu.

Studenci, którzy skończyli lektorat w roku akademickim 2013/14 lub wcześniej i nie zdały jeszcze egzaminu, proszone są o kontakt mailowy -> m.sleszynski@pb.edu.pl