Egzamin B2 na koniec lektoratu

Studencie ostatniego semestru lektoratu na studiach stacjonarnych, sprawdź, czy jesteś na liście osób przystępujących do egzaminu!
Osoby, których nie ma na liście, nie zostaną wpuszczone na salę.
Listy zostaną ostatecznie zamknięte 27 stycznia o godz. 13.45.
 
Studenci przystępujący do egzaminu z podręcznika Technical English 3 proszeni są o sprawdzenie, czy przy ich nazwisku widnieje poprawny numer indeksu.
 
Listy osób przystępujących do egzaminu znajdują się na dole strony w załącznikach. Studenci, którzy nie spełnią warunków zaliczenia, zostaną usunięci z listy.
 
W semestrze zimowym 2016/2017 do egzaminu centralnego na poziome B2 przystępują:
- studenci trzeciego semestru na Wydziale Architektury
- studenci piątego semestru studiów stacjonarnych na Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska.
 
Egzamin zostanie przeprowadzony 31 stycznia:
  • język angielski - godzina 9.00 - sale zostaną podane 27 stycznia
  • język niemiecki - godzina 10.00 - sala P2/14
  • język rosyjski - godzina 10.00 - aula na parterze w CNK
 
Egzamin poprawkowy odbędzie się 13 lutego:
  • język angielski - godzina 9.00 - sale zostaną podane 2 lutego
  • język niemiecki - godzina 9.00 - sala P2/14
  • język rosyjski - godzina 10.00 - sala P1/14
 
Na egzamin studenci zgłaszani są przez swoich lektorów. Osoby, które zdały egzamin B2 wcześniej, powinny zgłosić ten fakt prowadzącym zajęcia.
 
Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych powinni przedstawić je swojemu lektorowi najpóźniej 20 stycznia. Po tym terminie zaświadczenia nie będą uwzględniane.
 
Ocena negatywna z egzaminu oznacza konieczność powtarzania ostatniego semestru lektoratu. Studenci na warunku zgłaszani są na egzamin przez lektorów, u których warunek zaliczają.
 
 
Studenci, którzy skończyli lektorat w roku akademickim 2013/14 lub wcześniej i nie zdały jeszcze egzaminu, proszone są o kontakt mailowy -> m.sleszynski@pb.edu.pl

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu z języka angielskiego

Oceny zostaną wpisane do USOS-a 2 lutego.
Prace można będzie obejrzeć 3, 6, 7 i 8 lutego w godzinach 9.00-10.00 i 13.00-14.00 w sali P2/14 w CNK.
Oceny z egzaminu poprawkowego zostaną wpisane 14 lutego, a wgląd do prac będzie możliiwy 15 i 16 lutego w godzinach 9.00-10.00 i 13.00-14.00 w sali P2/14 w CNK.
 
 

Załącznik: