Egzamin B2 na koniec lektoratu

 
Wyniki egzaminu zostały przekazane lektorom, którzy wpiszą oceny do USOS-a najpóźniej 22 czerwca rano.
Swoje prace można będzie obejrzeć 22 czerwca od godziny 9:00 do 14:00 i 23 czerwca od 9:00 do 15:00 w sali P2/14 w CNK.
 
Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony 14 września o godzinie 10:00.
(język rosyjski - sala CNK P1/14; język niemiecki - sale P2/14 i P2/19; język angielski - sale zostaną podane we wrześniu)
 
Na egzamin studenci zgłaszani są przez swoich lektorów. Osoby, które zdały egzamin B2 wcześniej, powinny zgłosić ten fakt prowadzącym zajęcia.
 
Studenci na warunku zgłaszani są na egzamin przez lektorów, u których warunek zaliczają.
 
Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych powinni przedstawić je swojemu lektorowi najpóźniej 2 czerwca. Po tym terminie zaświadczenia nie będą uwzględniane.
 
 
 
Ocena negatywna z egzaminu oznacza konieczność powtarzania ostatniego semestru lektoratu.