Egzamin B2 na koniec lektoratu

W semestrze zimowym 2017/2018 do egzaminu centralnego na poziome B2 przystępują studenci piątego semestru studiów stacjonarnych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (oprócz kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna) oraz na Wydziale Architektury.

Egzamin odbędzie się 25 stycznia (sesja podstawowa) i 8 lutego (sesja poprawkowa).
 
Na egzamin studenci zgłaszani są przez swoich lektorów.
 
Studenci na warunku zgłaszani są na egzamin przez lektorów, u których warunek zaliczają.
 
Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych powinni przedstawić je swojemu lektorowi najpóźniej do 12 stycznia. Po tym terminie zaświadczenia nie będą uwzględniane.
 

Studenci, którzy skończyli lektorat w roku akademickim 2013/14 lub wcześniej i nie zdali jeszcze egzaminu, proszeni są o kontakt mailowy -> m.sleszynski@pb.edu.pl

 
 
Ocena negatywna z egzaminu oznacza konieczność powtarzania ostatniego semestru lektoratu.