Egzamin B2 na koniec lektoratu

W semestrze letnim 2016/2017 do egzaminu centralnego na poziome B2 przystępują studenci szóstego semestru studiów stacjonarnych na Wydziałach:
  • Elektrycznym
  • Informatyki
  • Mechanicznym
  • Zarządzania
  • Budownictwa i Inżynierii Środowiska - tylko kierunek IRSiL.
Egzamin odbędzie się 20 czerwca
język angielski:
- godz. 9.00 - studenci WE, WI, WM i WBiIŚ
- godz. 11.00 - studenci WZ
 
Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony 14 września o godzinie 10.00.
 
Na egzamin nie trzeba się zapisywać. Studenci zgłaszani są przez swoich lektorów. Osoby, które zdały egzamin B2 wcześniej, powinny zgłosić ten fakt prowadzącym zajęcia.
 
Studenci na warunku zgłaszani są na egzamin przez lektorów, u których warunek zaliczają.
 
UWAGA! Na dole strony w załącznikach znajdują się listy osób przystępujących do egzaminu. Proszę sprawdzić, czy Państwa nazwisko jest na liście. Osoby, któych nie ma na liście nie zostaną wpuszczone na salę. Studenici Wydziału Zarządzania powinni sprawdzić, czy przy ich nazwisku widnieje poprawny numer indksu (dotyczy osób zdających egzamin z języka angielskiego).
 
Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych powinni przedstawić je swojemu lektorowi najpóźniej 2 czerwca. Po tym terminie zaświadczenia nie będą uwzględniane.
 
 

 

Ocena negatywna z egzaminu oznacza konieczność powtarzania ostatniego semestru lektoratu.

Studenci, którzy skończyli lektorat w roku akademickim 2013/14 lub wcześniej i nie zdały jeszcze egzaminu, proszone są o kontakt mailowy -> m.sleszynski@pb.edu.pl

 

Załącznik: