Egzamin B2 na koniec lektoratu

W prozumieniu z Władzami Wydziału termin egzaminu poprawkowego na Wydziale Zarządzania został przeniesiony na 11 września, godz. 10:00.

Na pozostałych wydziałach egzamin zostanie przeprowadzony 14 września o godzinie 10:00.

(język rosyjski - sala CNK P1/14; język niemiecki - sale P2/14 i P2/19; język angielski - sale zostaną podane we wrześniu)
 
Na egzamin studenci zgłaszani są przez swoich lektorów.
 
Studenci na warunku zgłaszani są na egzamin przez lektorów, u których warunek zaliczają.
 
Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych powinni przedstawić je swojemu lektorowi najpóźniej 2 czerwca. Po tym terminie zaświadczenia nie będą uwzględniane.
 

Studenci, którzy skończyli lektorat w roku akademickim 2013/14 lub wcześniej i nie zdali jeszcze egzaminu, proszeni są o kontakt mailowy -> m.sleszynski@pb.edu.pl

 
 
Ocena negatywna z egzaminu oznacza konieczność powtarzania ostatniego semestru lektoratu.