Egzamin B2 na koniec lektoratu

W semestrze letnim 2016/2017 do egzaminu centralnego na poziome B2 przystępują studenci szóstego semestru studiów stacjonarnych na Wydziałach:

  • Elektrycznym
  • Informatyki
  • Mechanicznym
  • Zarządzania.

Egzamin odbędzie się 19 czerwca.

Na egzamin nie trzeba się zapisywać. Studenci zgłaszani są przez swoich lektorów.
Studenci na warunku zgłaszani są na egzamin przez lektorów, u których warunek zaliczają.
 
 

Ocena negatywna z egzaminu oznacza konieczność powtarzania ostatniego semestru lektoratu.

Studenci, którzy skończyli lektorat w roku akademickim 2013/14 lub wcześniej i nie zdały jeszcze egzaminu, proszone są o kontakt mailowy -> m.sleszynski@pb.edu.pl