Zakres egzaminu na poziomie B2 z języka niemieckiego