Kolegium SJO PB

Kolegium Studium na kadencję 2016-2020

  1. mgr Wioletta Omelianiuk – kierownik Studium, przewodnicząca Kolegium
  2. mr Halina Bramska - zastępca kierownika Studium
  3. mgr Alina Jabłońska Domurat – koordynator Programu Erasmus
  4. mgr Dorota Śleszyńska – koordynator ds. studiów niestacjonarnych
  5. mgr Irena Kamińska – przedstawiciel zespołu dydaktycznego języka niemieckiego i rosyjskiego
  6. mgr Beata Smolarczyk – przedstawiciel zespołu dydaktycznego języka angielskiego
  7. mgr inż. Edyta Kiersnowska – pracownik niebędący nauczycielem akademickim