UCJ o profilu ogólnym

Egzamin w ramach UCJ z języka angielskiego o profilu ogólnym składa się z następujących części:

  1. Rozumienie ze słuchu (Listening)   Dwa osobne zadania; polecenia mogą obejmować wybór właściwej z kilku podanych odpowiedzi (a, b, c, d), uzupełnianie zdań czy dobieranie właściwych stwierdzeń do wypowiadającej je osoby.

  1. Rozumienie tekstu (Reading)  Dwa osobne zadania; polecenia mogą obejmować wybór właściwej z kilku podanych odpowiedzi (a, b, c, d), uzupełnianie tekstu podanymi zdaniami (do wyboru), dobieranie właściwych nagłówków do tekstów czy też dopasowywanie tekstów do stwierdzeń, które są w nich zawarte.

  1. Gramatyka i słownictwo (Use of English) – przykładowe polecenia z tej części egzaminu znajdują się poniżej w załączniku.

  1. Egzamin ustny . Egzamin zdawany jest pojedynczo przed komisją składającą się z dwóch egzaminatorów. Czas przeznaczony na egzamin ustny to max. 15 minut.  Oceniane będą: poprawność gramatyczna, bogactwo słownictwa, wymowa, płynność i treść wypowiedzi. Wypowiedź zaczyna się od krótkiej autoprezentacji. Następnie egzaminowany opisuje ilustrację i odpowiada na pytania zadawane przez egzaminatora.

Załącznik: