Obciążenie sal w CNK

Obciążenie sal zostanie podane po drugim tygodniu zajęć