Zespół do spraw jakości kształcenia w SJO

W roku akademickim 2017/2018 zespół ds. zapewniania jakości kształcenia pracuje w następującym składzie:

 

Przewodniczący zespołu

mgr Wioletta Omelianiuk - kierownik Studium

 

Członkowie

mgr Halina Bramska - z-ca kierownika Studium
mgr Dorota Śleszyńska - koordynator ds. studiów niestacjonarnych
mgr Alina Jabłońska Domurat - sekcja języka i kultury polskiej
mgr Liliana Sienkiewicz - zespół języka angielskiego
mgr Anna Kalisz - zespół języka angielskiego
mgr Benigna Chaniewska - zespół języka niemieckiego i rosyjskiego
mgr Monika Śleszyńska - opiekun ds. studiów doktoranckich