Zespół do spraw jakości kształcenia w SJO

Z dniem 10 października 2016 roku został powołany przez kierownika SJO zespół ds. zapewniania jakości kształcenia w następującym składzie:

 

Przewodniczący zespołu

mgr Wioletta Omelianiuk - kierownik Studium

 

Członkowie

mgr Halina Bramska - z-ca kierownika Studium (od 1 marca 2017)

mgr Janusz Rożek - koordynator ds. egzaminów zewnętrznych

mgr Dorota Śleszyńska - koordynator ds. studiów niestacjonarnych

mgr Elżbieta Sieńko - sekcja języka i kultury polskiej

mgr Liliana Sienkiewicz - zespół języka angielskiego

mgr Anna Kalisz - zespół języka angielskiego

mgr Benigna Chaniewska - zespół języka niemieckiego i rosyjskiego