Kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym

Kurs semestralny, 2 x 2godz. lekcyjne w tygodniu:
- czas trwania: 56 godzin (28 spotkań), pierwsze zajęcia już 27 lutego
- kurs prowadzi lektorka - native speaker z Chin; język wykładowy: angielski
- obowiązuje opłata 3 zł za godzinę lekcyjną
Planowany rozkład zajęć: poniedziałki i środy w godz. 16:00 – 17:30 (budynek Rektoratu)
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: iplc@pb.edu.pl