Jak zaprzyjaźnić się z pamięcią

14 marca 2017 w SJO odbyło sie szkolenie 'Jak zaprzyjaźnić się z pamięcią', które przeprowadziła trenerka umiejętności poznawczych z Instytutu Szkoleń i Doradztwa, pani Edyta Madej. Ciekawa tematyka zgromadziła liczne grono pracowników Studium. W szkoleniu udział wzięli: mgr Halina Bramska, mgr Benigma Chaniewska, mgr Sylwia Dobkowska, mgr Anna Kalisz, mgr Irena Kamińska, mgr inż. Edyta Kiersnowska, mgr Anna Kryńska, mgr Małgorzata Komarewska, mgr Tomasz Lange, dr Ewa Ligocka, mgr Wojciech Rogalski, mgr Liliana Sienkiewicz, mgr Maciej Śleszyński, mgr Urszula Sochoń-Okruszko, mgr Janusz Suchocki, mgr Dorota Szuper-Jakubiuk, dr Marek Weber.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie różnorodnych metod zapamiętywania i korzyści płynących ze stosowania mnemotechnik - sposobów poprawiania ludzkiej pamięci. Prelegentka skupiła się głównie na możliwościach wykorzystania myślenia wizualnego w nauczaniu języków obcych. Zaprezentowała przydatne mnemotechniki: Mapę Myśli, Literoobrazy, Łańcuchową Metodę Skojarzeń i Technikę Słów Zastępczych, oraz przedstawiła możliwości ich zastosowania w procesie nauczania języków. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Uczestnicy pod okiem trenerki, stosując zaprezentowane wcześniej techniki, starali się zapamiętać podane im informacje. Rezultaty były zaskakujące. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to naprawdę działa!