Proces tworzenia egzaminu certyfikowanego

Seminarium: Proces tworzenia egzaminu certyfikowanego na uczelni wyższej, Politechnika Poznańska, 23 października 2015

W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy egzaminu z języka angielskiego: mgr Violetta Grabińska, mgr Beata Smolarczyk, mgr Maciej Śleszyński.

Szkolenie miało na celu przybliżenie i podsumowanie strategii stosowanych przy konstruowaniu egzaminu z języka angielskiego specjalistycznego. Przeanalizowano poszczególne komponenty egzaminu: czytanie, słuchanie, gramatykę, słownictwo oraz egzamin ustny. W każdym komponencie znalazły się elementy języka specjalistycznego dopasowanego do poszczególnych kierunków studiów. Omawiano również możliwość współpracy między różnymi ośrodkami akademickimi w kwestii wprowadzenia ogólnopolskiego akademickiego certyfikatu ACERT, który daje możliwość poświadczenia znajomości języka angielskiego specjalistycznego bez konieczności zdawania egzaminu zewnętrznego. Certyfikat ACERT jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR i umożliwia określenie kompetencji językowych na różnych poziomach zaawansowania, w tym na poziomie B2 wymaganym obecnie przez uczelnie wyższe.