4th IATEFL Poland ESP SIG Conference

Konferencja: 4th IATEFL Poland ESP SIG Conference, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 13-14 stycznia 2017

W konferencji wzięła udział mgr Violetta Grabińska. Celem konferencji było omówienie zastosowania praktycznych strategii szkoleniowych w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego. W trakcie wykładów nauczyciele akademiccy z różnych krajów europejskich zaprezentowali autorskie metody prowadzenia zajęć z języka angielskiego technicznego, prawniczego oraz medycznego. Prelegenci zwrócili uwagę uczestników konferencji na szerokie możliwości nauczania języka specjalistycznego w formie praktycznej z zastosowaniem Internetu oraz zaangażowaniem całej społeczności danej szkoły lub uczelni. Wykładom towarzyszyły warsztaty, w trakcie których uczestnicy konferencji mieli możliwość dogłębnego przedyskutowania oraz przećwiczenia nowo nabytych umiejętności.